We zijn trots op

  • De inzet en flexibiliteit van medewerkers.
  • Hoe we met elkaar in dit coronajaar hebben gewerkt aan de nieuwe strategische koers en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
  • De kracht en moed van cliënten en hun gezinnen in dit coronajaar en de grote flexibiliteit die iedereen hierbij heeft laten zien.
  • De samenwerking met partners in Friesland om toe te werken naar een goed en duurzaam jeugdzorglandschap.