Terugblik kwaliteitsverslag 2019

In 2019 hebben we gezien dat de kwaliteit van zorg minder goed op orde was. Een aandachtspunt was dan ook dat we ons te veel hebben gericht op nieuwe kansen en te weinig op dat waar het echt om gaat; het bieden van uitstekende zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen.

Daarom zijn we in 2020 met het verbeterprogramma Samen gestart. Het programma bestaat uit vier thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige medewerkers, kwaliteit en veiligheid en bedrijfsvoering. Elk thema valt onder de verantwoordelijkheid van een directeur. In 2020 is hard gewerkt aan het verbeteren van de zorg, de deskundigheid van medewerkers en een goede bedrijfsvoering.

Vanaf eind februari 2020 is veel geïnvesteerd om voorbereid te zijn op een uitbraak van het coronavirus en om een uitbraak van corona het hoofd te bieden. Dit ging ten koste van de investering in de uitvoering van ons verbeterprogramma.