Teamreflectie

Teamreflectie is onderdeel geworden van het verbeterprogramma Samen. We houden teamreflecties met als doel om van elkaar te leren en de kwaliteit te verbeteren.

We waren van plan om in 2020 de teamreflecties op locaties te stimuleren. Vanwege corona is dit niet gebeurd. In 2021 gaan we hier verder vervolg aan geven.