Reflectie Raden

Wij hebben de cliëntenraad Reik, deelraad Ouders/verwanten en de Ondernemingsraad (OR) Reik gevraagd om te reageren op het conceptverslag.

De cliëntenraad, deelraad cliënten Reik is vanwege alle ontwikkelingen en veranderingen begin 2021 gestopt. Zij hebben ons niet meer kunnen voorzien van een reactie.

De OR heeft ons laten weten dat zij het verslag hebben besproken. Zij vinden het verslag prima uit zien en hebben verder geen vragen of opmerkingen.

De cliëntenraad Reik, deelraad Ouders/verwanten heeft het verslag op 26 april in een vergadering besproken. Zij vinden het van belang om een aantal punten door te geven:

  • Luisteren naar cliënten kan beter. In de bijeenkomst van de externe visitatie werd gesproken over luistercoaches, dit is misschien ook iets voor Opgroeien en Opvoeden?;
  • Corona heeft invloed gehad op de kwaliteit van zorg. Soms heeft het vertraging opgeleverd maar soms ook een versnelling, bv. m.b.t. het onderdeel hygiëne zijn veel stappen gezet;
  • Onderzoek naar tevredenheid loopt wat de Deelraad Ouders/Verwanten betreft nog niet goed. Bv. hoeveel vragenlijsten zijn er verstuurd (blz. 6) en wat is de respons? Dit is een belangrijk onderwerp voor de Deelraad en wij willen hier ook graag over meedenken;

De Deelraad Ouders/Verwanten vindt het lastig te beoordelen aan welke eisen een kwaliteitsverslag moet voldoen en wat er allemaal in moet staan. Zij hebben gebruik gemaakt van een voorbeeld en hebben geen aanvullingen. Wel gaan zij er vanuit dat de uitkomsten van de externe visitatie in het verslag worden opgenomen.