Onze medewerkers

Reik verleent zorg op locaties, ambulant, bij cliënten thuis en in meeleefgezinnen.

Op de locaties zijn pedagogisch medewerkers werkzaam. Zij geven onder regie van een hoofdbehandelaar (gedragskundigen) vorm aan de behandeling en begeleiding van cliënten.

De gezinsbehandelaren en -begeleiders werken bij cliënten en hun gezin thuis. Ook heeft Reik therapeuten in dienst.