Meldingen incidenten medewerkers

Medewerkers kunnen gebeurtenissen melden die een bedreiging vormen voor de veiligheid, de gezondheid of eigen welzijn. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld agressie of discriminatie.

Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden tijdens het werkoverleg besproken.

Het doel hiervan is om samen met de medewerkers de werkomstandigheden te verbeteren. Daarnaast worden de meldingen iedere vier maanden geanalyseerd. Wanneer het nodig is worden verbetermaatregelen ingezet.

Meldingen in 2020

In het jaar 2020 zien we een forse stijging van het aantal meldingen. In 2020 waren het 171 meldingen en in 2019 48. Dit kan worden verklaard door het gebruik van een nieuw formulier. Hierbij worden de meldingen incidenten cliënten en medewerkers in één systeem en in één formulier gemeld.

Het gebruikersgemak en daarmee het doen van een melding is vergroot. De meeste meldingen hebben betrekking op fysieke en verbale agressie vanuit cliënten.