Informatie over klachten

Het aantal klachten in 2020 iets afgenomen.
Er zijn in 2020 11 klachten gemeld bij de klachtenadviseur. Alle klachten zijn afgerond.
10 naar tevredenheid en 1 niet naar tevredenheid.

We willen leren van de klachten die wij krijgen. We proberen klachten op te lossen waar zij zijn ontstaan. Daarom worden klachten gemeld bij de leidinggevenden van de locatie. Kan de klacht niet met de leidinggevende worden opgelost? Dan komt de onafhankelijke klachtenfunctionaris in beeld. Cliënten kunnen ook altijd rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris gaan.
 
Een aantal klachten kwam in 2020 door de ongerustheid van ouders bij het stoppen van de zorg in de provincie Groningen. Een aantal waren ontevreden over het gebrek aan informatie over de voortgang van de zorg en ondersteuning en het niet nakomen van afspraken. De meeste klachten zijn door de leidinggevende van de locatie opgepakt. Op afdelingsniveau is ingezet op verbetering.