Incidenten

We willen leren van zaken die niet goed zijn gegaan. Daarom melden medewerkers incidenten. In 2020 is vooral ingezet op het slimmer registreren van incidenten om er zo gemakkelijker verbeterinformatie uit te kunnen halen. In 2021 krijg dit een vervolg.

De incidenten bespreken we in het team. En er wordt elke vier maanden een rapport gemaakt voor heel Reik. We doen dit om te leren en te verbeteren. Omdat we nog beter willen leren van incidenten is dit als project opgenomen in het verbeterprogramma Samen. Het bespreken van incidenten in teams en het maken van analyses blijft een aandachtspunt.

In enkele gevallen wordt naar aanleiding van een incident een intern onderzoek uitgevoerd. Bij een intern onderzoek kijken onafhankelijke onderzoekers wat er is gebeurd en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.

Cijfers in 2020

Er zijn in 2020 in totaal 437 incidenten geregistreerd. In 2019 was dit 1393 en in 2018 1282. De daling van het aantal geregistreerde incidenten is te verklaren door het sluiten van locaties en de overgang van een aantal locaties naar Talant.

Dit maakt een analyse met andere jaren niet mogelijk. Wel kunnen we concluderen dat de agressie- en medicatie incidenten het vaakst worden gemeld.

Calamiteiten

In 2020 zijn er twee calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Alle twee zijn afgesloten door de IGJ. Intern hebben deze calamiteiten onder andere geleidt tot het verbeteren van procedures rondom seksualiteit.