Gezondheid van medewerkers

Verzuim

Het verzuimpercentage binnen Reik ligt in 2020 op 8,35%. Er is sprake van een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (2019 6,53%). Deze stijging van het verzuimpercentage is te wijten aan diverse oorzaken. Bijvoorbeeld aan de organisatorische wijzigingen in het laatste half jaar en als gevolg van de coronacrisis. Tevens was het realiseren van re-integratie moeilijker, omdat locaties werden gesloten. Dit maakt de lengte van het verzuim ook langer.
 
Sinds 2020 heeft Alliade en daarmee ook Reik een nieuwe visie op verzuim. Alle hoofden zijn getraind in deze nieuwe visie. Meer informatie is te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade.