Wat kunnen we verbeteren?

  • Aandacht voor de opdrachten uit het verbeterprogramma Samen. En iedereen hier goed in meenemen.
  • Verbeteren en aanpassen van het aanbod, zodat er een duurzaam en kwalitatief goed aanbod van zorg en ondersteuning ontstaat.
  • Doorlopend blijven verbeteren met deskundige medewerkers en vraaggericht denken.

Continue verbeteren

De afgelopen jaren hebben we gezien dat we onze verbetercyclus beter moeten doorlopen. We zijn goed in het maken van plannen. Maar we zijn minder goed in het implementeren, evalueren en borgen van onze plannen. Continu verbeteren is de basis van ons verbeterprogramma Samen. Meer informatie over dit verbeterprogramma is te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade.
 
De verzamelde informatie over de kwaliteit van zorg, zoals cliëntervaringen, incidenten en klachten biedt input voor ons ontwikkelplan. De voortgang op de kwaliteit bewaken we door elke vier maanden te rapporteren op de doelen uit het ontwikkelplan. Het uitvoeren van de doelen en verbeteracties uit de 4-maandsrapportage bespreken we op verschillende niveaus om te komen tot steeds betere zorg. We doorlopen hierbij de verbetercyclus: doelen stellen (plan), uitvoeren (do), evalueren (check), bijstellen (act).
 
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg doen we zo dicht mogelijk bij de cliënt. Veel verbeteracties worden dan ook op de locaties gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van een werkwijze naar aanleiding van een ongewenste gebeurtenis of klacht.