Cliëntervaringen

Meten van tevredenheid

Reik meet elke twee jaar de tevredenheid van cliënten. Dit doen we met de met de C-toets OBC (Orthopedagogische Behandelcentra). Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in sterke punten en verbeterpunten in de zorg.

In 2020 is een C-toets uitgevoerd. Het onderzoek heeft tussen 1 september en 15 oktober plaatsgevonden. We hebben 56 ingevulde vragenlijsten ontvangen:

  • 21 intramurale cliënten
  • 27 ambulante cliënten
  • 6 vertegenwoordigers intramuraal
  • 2 ouders van cliënten die ambulante zorg ontvangen.

Door deze lage respons moeten de uitkomsten voorzichtig geïnterpreteerd worden. De conclusies gelden dan ook voor degene die de vragenlijsten hebben ingevuld. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat het voor iedereen geldt.
 
Het gemiddeld rapportcijfer is een 7.2. Dit is een daling met het rapportcijfer van 2018: 7.9.
Positieve punten die verbeterd zijn ten opzichte van 2018;

  • Samenwerking tussen medewerkers;
  • Nakomen van afspraken en bereikbaar zijn;
  • Voorbereiden van cliënt op de toekomst.

Verbeterpunten:
De punten die ten opzichte van 2018 zijn gedaald in de score zijn:

  • Bekendheid klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon;
  • Meedenken over groepsregels;
  • Band met de begeleiding.

 De verbeterpunten worden meegenomen in het ontwikkelplan 2021 en het verbeterprogramma Samen.