Cliënten hebben eigen regie

Jouw omgeving

De plannen die samen met de cliënten worden gemaakt, zijn vastgelegd in het cliëntdossier in 'Jouw Omgeving'. Dit online platform biedt cliënten, maar ook de ouders/verwanten en de medewerkers de mogelijkheid te werken aan het plan waar en wanneer ze willen.

Hiermee streeft Reik naar optimale eigen regie van de cliënt. Jouw Omgeving is zo ingericht dat cliënten zelf kunnen bepalen wie er meekijkt in hun plan en de ontwikkelingen die ze maken.

Risico’s in kaart

Bij de start van zorg maken we samen met de cliënt een risico-inventarisatie op een aantal thema’s. Als er sprake is van een verhoogd risico, dan wordt dit opgenomen in het plan van de cliënt. Dit gebeurt in overleg met de cliënt. Ook wordt besproken hoe het risico verkleind kan worden.

Versterken van medezeggenschap van cliënten

Wij willen de medezeggenschap van cliënten versterken. Het is belangrijk dat cliënten vroeg in het beleidsproces worden meegenomen en dat hun belangen zijn vertegenwoordigd bij belangrijke beslissingen. Inspraak draagt namelijk bij aan een goed en zinvol leven. Het gaat over het leven van cliënten. Daarom vindt Alliade het belangrijk dat cliënten hier aan mee (kunnen) doen.   
 
In 2020 is gekeken hoe de medezeggenschap er uit moet komen te zien. Er zijn inspraakavonden geweest waar cliënten en cliëntvertegenwoordigers hun ideeën konden delen. Ook zijn er interviews gehouden met verschillende betrokkenen. De uitkomsten zijn gedeeld met het Kernteam Alliade en de Raad van Bestuur. Samen hebben zij een voorstel voor een nieuwe structuur op centraal niveau uitgewerkt. In 2021 krijgt dit vorm.